Træningstider

EGÅ KARATESKOLE

Egå Karateskole er fusioneret med Aarhus Karateklub, hvorfor tæningen vil foregå inde i deres lokaler på N.J. Fordsgade 2, dog med de samme instruktører som i Egå. 

Træningstider

N.J. Fordsgade 2, Aarhus C.

Tumlerate træning i Egå på Sølystskolen i drengenes gymnastiksal. 

Pga. Corona er opstart af Tumlerateholdet sat på pause, indtil at det vurderes at kunne gennemføres på sikker og ansvarlig vis ift. de udstukket retningslinjer og krav sat af Sundhedsministeriet, Regeringen og DGI.

Copyright @ All Rights Reserved Egå Karateskole